Soal UMPTKIN Keislaman Tahun 2015 No. 60

Soal UMPTKIN Tahun 2015 Keislaman No. 60

Soal

60. Dalam kajian fiqih ada ibadah yang termasuk ke dalam kategori wajib muwassa’ dan ada yang termasuk dalam kategori wajib mudhoyyaq. Di antara uraian terkait dengan penjelasan wajib muwassa’ dan mudhoyyaq di bawah ini yang benar adalah …

a.    Wajib muwassa’ itu diantara nya puasa di bulan Ramadhan karena waktu pelaksanaannya adalah satu bulan

b.   Wajib mudhoyyaq itu di antaranya puasa di bulan Ramadhan karena waktu bulan Ramadhan tiba, saat itu pula kita diwajibkan puasa

c.    Wajib muwassa’ itu diantara nya haji karena tempat wukufnya yang luas, yaitu di padang arafah

d.   Wajib mudhoyyaq itu diantara nya haji karena antriannya lama, sehingga kesempatan untuk melaksanakannya menjadi sempit

Jawaban dan Pembahasan

60. JABAWAN: B

Wajib mudhayyaq(yang disempitakan) atau mi’yar

Wajib mudhayyaq  yaitu waktu untuk melakukan kewajiban sama dengan banyaknya waktu yang dibutuhkan, seperti bulan ramadhan ditentukan untuk melakukan puasa selama satu bulan itu.

Wajib muwassa’ (yang diluaskan waktunya) atau dzarf

Yaitu wajib yang dimana waktunya lebih banyak dari pada waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban. Seperti sholat lima waktu. Dalam kewajiban muwassa’ pekerjaan tersebut boleh dilakukan disembarang waktu dalam batas waktu yang telah ditentukan

Kumpulan Soal UM-PTKIN Gratis (Karena Gratis, maka isinya tidak lengkap, Jika ingin lengkap lakukan PEMESANAN)
Soal UM-PTKIN IPA (PDF)
Soal UM-PTKIN IPS (PDF)
Soal UM-PTKIN IPC (PDF)

Kumpulan Soal UM-PTKIN Lengkap

(Lakukan Pemesanan Segara, klik di bawah ini)

Soal UM-PTKIN IPA (PDF) Soal UM-PTKIN IPA (Buku)
Soal UM-PTKIN IPS (PDF) Soal UM-PTKIN IPS (Buku)
Soal UM-PTKIN IPC (PDF) Soal UM-PTKIN IPC (Buku)

Soal UMPTKIN Keislaman Tahun 2015 No. 59

Soal UMPTKIN Tahun 2015 Keislaman No. 59

Soal

59.  Ketika ada seorang tetangganya meninggal, si Amru menshalati jenazahnya di masjid dengan empat rakaat, dan satu salam. Pada rakaat pertama membaca al-Fatihah, rakaat kedua membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, pada rakaat ketiga membaca doa untuk si mayit, dan rakaat ke empat juga membaca doa, setelah itu salam. Diantara pernyataan berikut ini yang benar adalah …

a.    Shalat si Amru benar karena sudah tidak ada yang dilewati

b.   Shalat si Amru salah karena di awali dengan adzan

c.    Shalat si Amru salah karena shalat jenazahnya empat rakaat

Shalat si Amru benar karena dilakukan di masjid

Jawaban dan Pembahasan

59. JABAWAN: A

Rukum Shalat Jenazah

1. Niat

2. Berdiri Bila Mampu

3. Takbir 4 kali

4. Membaca Surat Al-Fatihah

5. Membaca Shalawat kepada Rasulullah SAW

6. Doa Untuk Jenazah

7. Doa Setelah Takbir Keempat

8. Salam

Kumpulan Soal UM-PTKIN Gratis (Karena Gratis, maka isinya tidak lengkap, Jika ingin lengkap lakukan PEMESANAN)
Soal UM-PTKIN IPA (PDF)
Soal UM-PTKIN IPS (PDF)
Soal UM-PTKIN IPC (PDF)

Kumpulan Soal UM-PTKIN Lengkap

(Lakukan Pemesanan Segara, klik di bawah ini)

Soal UM-PTKIN IPA (PDF) Soal UM-PTKIN IPA (Buku)
Soal UM-PTKIN IPS (PDF) Soal UM-PTKIN IPS (Buku)
Soal UM-PTKIN IPC (PDF) Soal UM-PTKIN IPC (Buku)

Soal UMPTKIN Keislaman Tahun 2015 No. 58

Soal UMPTKIN Tahun 2015 Keislaman No. 58

Soal

58. Si Andre yang beragama Kristen ingin menikahi Zahroh yang beragama Islam. Keduanya saling mencintai sehingga orangtua mereka menyetujui pernikahan mereka. Prosesi pernikahan dilaksanakan di masjid karena orang tua Zahroh adalah seorang muslim. Pernikahan itu dihadiri oleh orang tua Zahro dan disaksikan oleh dua orang wali. Pernikahan ini …

a.    Sah karena dilakukan di masjid dan mendapatkan persetujuan orang tua

b.   Tidak sah karena di nikahkan oleh orang tua Zahroh, bukan oleh pihak KUA

c.    Sah karena memenuhi syarat nikah, yaitu ada wali dan dua orang saksi

d.   Tidak sah karena si Andre belum menyatakan masuk Islam

Jawaban dan Pembahasan

58. JABAWAN: D

Syarat Sah Nikah

Syarat bakal suami

·     Islam

·     Lelaki yang tertentu

·     Bukan lelaki mahram dengan bakal isteri

·     Mengetahui wali yang sebenar bagi akad nikah tersebut

·     Bukan dalam ihram haji atau umrah

·     Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan

·     Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa

·     Mengetahui bahawa perempuan yang hendak dikahwini adalah sah dijadikan isteri

Syarat bakal isteri

·    Islam

·    Perempuan yang tertentu

·    Bukan perempuan mahram dengan bakal suami

·    Bukan seorang khunsa

·    Bukan dalam ihram haji atau umrah

·    Tidak dalam idah

·    Bukan isteri orang

Jadi Tidak sah karena si Andre belum menyatakan masuk Islam

Kumpulan Soal UM-PTKIN Gratis (Karena Gratis, maka isinya tidak lengkap, Jika ingin lengkap lakukan PEMESANAN)
Soal UM-PTKIN IPA (PDF)
Soal UM-PTKIN IPS (PDF)
Soal UM-PTKIN IPC (PDF)

Kumpulan Soal UM-PTKIN Lengkap

(Lakukan Pemesanan Segara, klik di bawah ini)

Soal UM-PTKIN IPA (PDF) Soal UM-PTKIN IPA (Buku)
Soal UM-PTKIN IPS (PDF) Soal UM-PTKIN IPS (Buku)
Soal UM-PTKIN IPC (PDF) Soal UM-PTKIN IPC (Buku)

Soal UMPTKIN Keislaman Tahun 2015 No. 57

Soal UMPTKIN Tahun 2015 Keislaman No. 57

Soal

57.  Jihad itu berjuang di jalan Allah dengan tata cara yang benar, yaitu berperang melawan musuh yang menyerang. Sementara terorisme adalah melakukan perusakan, menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan peperangan. Berdasarkan definisi tersebut, maka perbedaan yang signifikan antara jihad dan terorisme antara lain adalah …

a.    Jihad: untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi, dilakukan dengan alasan yang jelas sesuai dengan syariah Islam. Terorisme: Mencoreng citra umat islam di mata umat manusia, dilakukan dengan tanpa alasan yang jelas

b.   Jihad: bersungguh-sungguh membela kelompok tertentu. Terorisme: bersungguh-sungguh membela islam

c.    Jihad: tidak mengarahkan sasaran pada kalangan sipil atau orang lemah, dilakukan dengan alasan yang jelas

d.   Jihad: mengajak berperang untuk meluaskan wilayah Islam. Terorisme: membantu orang lain

Jawaban da Pembahasan

57. JABAWAN: A

Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan jihad mengandung dua pengertian. Pertama, jihad adalah segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam makna ini disebut sebagai al qital atau al harb. Kedua, jihad adalah segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (li i’laal kalimatillah).

Kumpulan Soal UM-PTKIN Gratis (Karena Gratis, maka isinya tidak lengkap, Jika ingin lengkap lakukan PEMESANAN)
Soal UM-PTKIN IPA (PDF)
Soal UM-PTKIN IPS (PDF)
Soal UM-PTKIN IPC (PDF)

Kumpulan Soal UM-PTKIN Lengkap

(Lakukan Pemesanan Segara, klik di bawah ini)

Soal UM-PTKIN IPA (PDF) Soal UM-PTKIN IPA (Buku)
Soal UM-PTKIN IPS (PDF) Soal UM-PTKIN IPS (Buku)
Soal UM-PTKIN IPC (PDF) Soal UM-PTKIN IPC (Buku)

Soal UMPTKIN Keislaman Tahun 2015 No. 56

Soal UMPTKIN Tahun 2015 Keislaman No. 56

Soal

56. Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga diri kita, sehingga Islam membolehkan memakan bangkai ketika tidak ada lagi makanan yang dapat kita makan supaya kita bisa tetap hidup. Narkoba itu diharamkan oleh Islam karena …

a.    Jual-beli narkoba diharamkan sehingga memiliki narkoba sama dengan pencuri

b.    Narkoba itu dilarang oleh Negara, sehingga memiliki narkoba sama dengan pencuri

c.    Mengonsumsi Narkoba dapat mengganggu kesehatan dan merusak akal kita

d.    Mengonsumsi narkoba dapat membuat kita ketagihan sehingga diharamkan

Jawaban dan Pembahasan

56. JABAWAN: C

Mengonsumsi Narkoba dapat mengganggu kesehatan dan merusak akal kita

Kumpulan Soal UM-PTKIN Gratis (Karena Gratis, maka isinya tidak lengkap, Jika ingin lengkap lakukan PEMESANAN)
Soal UM-PTKIN IPA (PDF)
Soal UM-PTKIN IPS (PDF)
Soal UM-PTKIN IPC (PDF)

Kumpulan Soal UM-PTKIN Lengkap

(Lakukan Pemesanan Segara, klik di bawah ini)

Soal UM-PTKIN IPA (PDF) Soal UM-PTKIN IPA (Buku)
Soal UM-PTKIN IPS (PDF) Soal UM-PTKIN IPS (Buku)
Soal UM-PTKIN IPC (PDF) Soal UM-PTKIN IPC (Buku)

Soal UMPTKIN Keislaman Tahun 2015 No. 4

Soal UM-PTKIN Tahun 2015 Keislaman No. 4

Soal No. 4

4.    Perhatikan QS. Al-Baqarah: 110 dan hadits di bawah ini…

Pilihlah pernyataan yang menjelaskan hubungan antara kedua teks di atas …

a.  Hadis diatas berfungsi sebagai bayan taqrir, memperkuat dan mempertegas kewajiban melaksanakan sholat dan zakat sebagaimana yang di maksud di dalam QS. Al-Baqarah: 110

b.  Hadis diatas berfungsi sebagai bayan taqrir, memperkuat dan mempertegas kewajiban melaksanakan sholat,zakat, haji dan puasa ramadhan sebagaimana yang di maksud di dalam QS. Al-Baqarah: 110

c.  Hadis di atas berfungsi sebagai bayan taqrir, menjelaskan secara rinci tata cara melaksanakan sholat dan zakat sebagaimana yang dimaksud di dalam QS. Al-Baqarah: 110

d.  Hadis diatas berfungsi sebagai bayan taqrir, menjelaskan secara rinci tata cara melaksanakan sholat,zakat, haji dan puasa sebagaiman yang dimaksud di dalam QS. Al-Baqarah: 110

jawaban dan pembahasan

4. JAWABAN: A

Kumpulan Soal UM-PTKIN Gratis (Karena Gratis, maka isinya tidak lengkap, Jika ingin lengkap lakukan PEMESANAN)
Soal UM-PTKIN IPA (PDF)
Soal UM-PTKIN IPS (PDF)
Soal UM-PTKIN IPC (PDF)

Kumpulan Soal UM-PTKIN Lengkap

(Lakukan Pemesanan Segara, klik di bawah ini)

Soal UM-PTKIN IPA (PDF) Soal UM-PTKIN IPA (Buku)
Soal UM-PTKIN IPS (PDF) Soal UM-PTKIN IPS (Buku)
Soal UM-PTKIN IPC (PDF) Soal UM-PTKIN IPC (Buku)